Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Najważniejszym celem pracy psychologa i pedagoga szkolnego jest zapewnienie opieki   potrzebującym uczniom oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania, a także rozwiązywania różnych problemów.

Psycholog i pedagog zapraszają wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na konsultacje indywidualne i grupowe do gabinetu na parterze przy sali gimnastycznej.
Na indywidualne konsultacje można się wcześniej umawiać telefonicznie: 857119252 lub 85 7112484.

Pedagog szkolny: mgr Jolanta Dąbrowska
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.45 – 13.45
Wtorek: 8.30 – 14.30
Środa: 8.00 – 11.30
Czwartek: 10.30 – 15.00
Piątek: 11.30 – 14.30

Psycholog szkolny: mgr Alina Jakimiec
Godziny pracy:
Wtorek: 9.45 – 11.45
Środa: 11.35 – 13.35
Czwartek: 8.00 – 11.00
Piątek: 7.30 – 11.30

DO POBRANIA: Moje dziecko w przedszkolu i szkole – informacje dla Rodziców

Więcej informacji i porad znajduje się w zakładce „Strefa Rodziców”.