Rada Rodziców

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2016 – 2017

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce w roku szkolnym 2016/17:

Przewodniczący: p. Izabela Parchanowicz
Skarbnik: p. Joanna Normantowicz
Sekretarz: p. Anna Trembowska

Członkowie:
Ewa Ancypo
Aniela Szomko
Monika Mróz
Elwira Zalewska
Jolanta Romanowicz
Joanna Tur
Katarzyna Maliszewska
Aneta Brzosko
Katarzyna Szymańska
Barbara Sawoń
Edyta Poczobutt Odlanicka

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce ustaliła wysokość składki na rok 2016/17 w kwocie: pierwsze dziecko –  40 zł, drugie – 30 zł, trzecie – 20 zł, kolejne są zwolnione z opłat.

Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe Rady:
24 8093 0000 0000 1267 2000 0010

NIP Rady Rodziców: 545-17-63-814

DO POBRANIA: Regulamin Rady Rodziców

Drodzy Rodzice!
Zapraszam Państwa do współpracy ze szkołą. Oczekiwania, propozycje, inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem podanego niżej adresu poczty elektronicznej:
zsosokolka@op.pl
Z poważaniem –Anna Andrzejewska, dyrektor ZSO w Sokółce